kā iestāties klubā

 1. Klubā var iestāties fiziskas personas no 16 gadu vecuma.
 2. Lai iestātos, ir jāaizpilda un jāiesniedz noteikti dokumenti (zemāk ir informācija).
 3. Lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem kluba valde.
 4. Visiem kluba biedriem ir jāievēro OKK un LKF statūtu nosacījumi, biedra ētikas kodekss un uzņemtās saistības pret klubu.

Lai iestātos Ogres Kinoloģiskajā klubā, jums jāaizpilda iestāšanās anketa un personas datu anketa. Abas anketas kopā ar suņa ciltsrakstu kopiju sūtiet uz mūsu e-pasta adresi ogresklubs@inbox.lv

IESTASANAS_ANKETA.doc

PERSONU_DATU_ATLAUJA.doc

lkf kluba biedra ētikas kodekss

LKF kluba biedrs apzinās, ka uz viņu attiecas suņu turēšanu regulējošie LR un pašvaldības normatīvie akti, un ievēro LKF un kluba noteikumus.

LKF kluba biedrs ievēro savstarpējo cieņu attiecībās ar sabiedrību un līdzcilvēkiem, veicinot labo gribu pret savu dzīvnieku, šķirni, klubu, LKF, FCI un šķirnes dzīvnieku turēšanu kā tādu.

Kā LKF kluba biedrs es apliecinu:

 1. Es uzturu savus dzīvniekus drošā, tīrā, sanitārā vidē.
 2. Es apmierinu savu dzīvnieku bioloģiskās prasības, ieskaitot vajadzību pēc fiziskajām kustībām un sociālā kontakta.
 3.  Es socializēju savu dzīvnieku - jo vairāk suns iepazīst pasauli, jo labāk un drošāk tajā jūtas.
 4. Es savācu sava suņa izkārnījumus.
 5. Es palaižu suni no pavadas tikai tur, kur tas atļauts.
 6. Es neļauju savam sunim klaiņot.
 7. Es nepieļauju, ka mans suns uzbrūk cilvēkiem vai dzīvniekiem.
 8. Es nepieļauju, ka mans suns kādu biedē, apdraud vai traucē.
 9. Es pasargāju suni no cilvēkiem un dzīvniekiem, kas tam varētu nodarīt pāri.
 10. Es apzinos, ka ne visi vēlas kontaktēties ar manu suni.
 11. Es neatstāju suni bez uzraudzības sabiedriskās vietās.
 12. Es protu ar cieņu gan uzvarēt, gan zaudēt suņu izstādēs, sacensībās un citos suņu kopā būšanas pasākumos.
 13. Es nerisinu personīgus strīdus publiskos forumos un saziņas līdzekļos.  
 14. Es publiski nenomelnoju tiesnešus, citu cilvēku dzīvniekus vai vaislas programmu.
 15. Es neatstāju suni bez uzraudzības ar maziem bērniem.